Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie

30 listopada 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grębów a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, czyli Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie poprzez jego termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia strat ciepła.
W ramach projektu ww. budynku wykonany zostanie kompleksowy zakres prac termomodernizacyjnych. Prace termomodernizacyjne w budynku ZSO w Grębowie będą obejmować następujące roboty: • modernizacja systemu centralnego ogrzewania - wymiana istniejących trzech kotłów gazowych o łącznej mocy 435 kW na dwa kotły kondensacyjne stojące o łącznej mocy 332 kW (2x166 kW przy parametrach pracy 80/60°C) o dużych sprawnościach eksploatacyjnych, działające w kaskadzie; • wykorzystanie pomp ciepła do produkcji CWU, • wymiana starych okien/drzwi i zmniejszenie ich powierzchni, • ocieplenia ścian zewnętrznych i podcienia, • wymiana oświetlenia, • ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku Liceum, • ocieplenie stropodachu łącznika między SP i Liceum, • ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym, • montaż instalacji PV o mocy 40kW, • ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 472 377,15 zł, dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 842 796,11 zł.

 

Kategoria projektu: