Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie

Gmina Grębów w dniu 23 lutego 2018 r.  podpisała umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pt. Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej poprzez budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie

Wartość operacji: 1 041 063,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 170 000,00 zł

Wkład krajowy: 30 000,00 zł

Dzięki realizacji zadania Gmina Grębów zyska miejsce atrakcyjne wizualnie, które wzbogaci możliwość poszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej oferowanej przez gminę i działające tu Gminne Centrum Kultury.

Dotychczas wszystkie występy odbywały się na istniejącej scenie, która nie tylko była nieestetyczna, ale też przestarzała technologia, w której była wykonana znacznie ograniczała, a wręcz uniemożliwiała zapewnienie tym występom odpowiedniej oprawy technicznej (oświetlenie, nagłośnienie).

Nowy obiekt oprócz większej powierzchni estradowej będzie spełniał inne kryteria techniczne niezbędne do obsługi imprez kulturalnych (akustyka, oświetlenie), ale także będzie wygodniejszy dla widzów zapewniając im wygodne miejsca siedzące i utwardzone ciągi komunikacyjne.

Budynek amfiteatru składać się będzie z zaplecza i sceny.

Budynek zaplecza zostanie wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, parterowy z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym gontem bitumicznym. W budynku zaplecza projektowane są 2 szatnie, WC dla kobiet 2x, WC dla mężczyzn, 2x, WC dla niepełnosprawnych, hall. Zaplecze zostanie wyposażone w instalacje sanitarne, elektryczne wraz z przyłączami oraz przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dach sceny zostanie wykonany z konstrukcji drewnianej i pokryty papą oraz gontem bitumicznym.                                                                                                                                               

Trwa realizacja projektu.

Kategoria projektu: