Zdalna Szkoła+

Gmina Grębów w dniu 20 maja 2020r. znalazła się na liście jst, których wnioski zostały pozytywnie ocenione na dofinansowanie zakupu laptopów w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła+
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na kwotę 74 999,96 zł w ramach której zostaną zakupione laptopy dla uczniów oraz  nauczycieli dla naszych 8 szkół. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Po dokonaniu zakupu laptopów, sprzęt zostanie przekazany do szkół.

Projekt jest kierowany głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Więcej informacji: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Kategoria projektu: