„Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów”

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów” mająca na celu podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Gminy Grębów poprzez budowę 8 obiektów siłowni zewnętrznych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie 8 siłowni zewnętrznych.

Wartość projektu: 486 465,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 227 674,00 zł

Kategoria projektu: