„Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Małopolski”

 

Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z  odnawialnych źródeł energii, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody oraz kotłów na biomasę. W ramach projektu zostanie zakupione i zamontowane 890 instalacji fotowoltaicznych, 30 kotłów na biomasę i 83 powietrzne pompy ciepła.

Zakres Gminy Grębów obejmuje zakup i montaż 154 instalacji fotowoltaicznych, 2 kotłów na biomasę i 6 powietrznych pomp ciepła.

W efekcie zmniejszy się emisja szkodliwych substancji i poprawi się jakość powietrza w regionie. Wartość ogółem projektu wynosi: 15 799 534,40 zł

Dofinansowanie 9 999 310,95 zł

Wartość ogółem projektu w zakresie Gminy Grębów wynosi: 2 462 713,63 zł

Dofinansowanie w zakresie Gminy Grębów 1 555 240,84 zł

Termin realizacji: maj 2019 roku.

 

Kategoria projektu: