„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”- Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

Nr umowy o powierzenie grantu:
4794/3/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Źródło finansowania
Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”
Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Opis projektu
W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, sieciowego do Urzędu Gminy oraz Serwerowni , dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie i urządzenia dot. cyberbezpieczeństwa (oprogramowanie antywirusowe, serwer backup itp.), przeprowadzony zostanie cykl szkoleń w zakresie zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy Grębów. Realizacja grantu przyczyni się do usprawnienia pracy pracownikom Urzędu i obsługi obywateli, zwiększenia bezpieczeństwa pod względem cyberbezpieczeństwa oraz do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o powierzenie grantu

  • Kwota dofinansowania: 300 300,00 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 300 300,00 PLN

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Kategoria projektu: