Nowe miejsca i ciekawe zajęcia w Przedszkolu Grębów

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego po przez utworzenie 25 nowych miejsc w Przedszkolu w Grębowie.
Cele projektu:
a) 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
b) lepsza jakość edukacji przedszkolnej
c) 2 nauczycieli nabędzie nowe kwalifikacje
d) co najmniej 25 dzieci zrealizuje podstawę programową
e) co najmniej  dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć: gimnastyki  korekcyjnej, arteterapii, tanecznych i teatralnych
f) doposażenie Przedszkola Grębów w sprzęt IT i specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz meble
 W ramach projektu dwóch nauczycieli nabędzie nowe kwalifikacje, a 25 dzieci zrealizuje podstawę programową. Co najmiej 82 dzieci skorzysta z zajęć dodatkowych tj. gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, zajęć tanecznych i teatralnych
Wartość projektu ogółem wynosi: 364 071,17 zł, w tym dofinansowanie (wkład UE) 309 460,49 zł.
Projekt rozpoczął się 01.09. 2017 r. i będzie trwał do 31.08.2018 r.

Kategoria projektu: